Werkwijze

Om gebruik te maken van de diensten van PHF bewind is het belangrijk om te weten hoe ik werk.
Hieronder leest u het stappenplan voor de cliënt.


Persoonlijk kennismakingsgesprek

Voor het kennismakingsgesprek kom ik naar u toe. Tijdens dit gesprek onderzoeken we welke diensten het best passen bij uw situatie. Daarbij wordt er ook gekeken of u bij mij aan het juiste adres bent. Mocht dit niet het geval zijn dan verwijs ik u zo goed mogelijk door.
Wanneer bewindvoering voor u de beste mogelijkheid is, zal er besproken worden wat er van elkaar verwacht mag worden, welke informatie er nodig is, wat uw wensen zijn en wat de werkwijze is van PHF bewind. Hierdoor kunt u een weloverwogen keuze maken.
Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. 

Intakegesprek en aanvraag
Nadat u aangegeven heeft dat u gebruik wilt maken van de diensten van PHF bewind, zal er een intakegesprek worden gepland.
Voorafgaand aan dit gesprek zullen alle benodigde papieren, zoals het intakeformulier, aan u worden toegestuurd. Ik vraag u dan om deze zover mogelijk in te vullen en de benodigde informatie te verzamelen. Natuurlijk wordt alles samen nagelopen en besproken.
Hierna wordt de aanvraag gedaan bij de rechtbank. Hiervoor krijgen we beide een oproep om naar de zitting te komen zodat het bewind kan worden uitgesproken.

Plan van aanpak

Binnen drie maanden wordt er een persoonlijk plan van aanpak gemaakt en  er wordt een budgetplan opgesteld. Hiervoor is het belangrijk dat alle benodigde informatie wordt verstrekt aan PHF bewind.
Dit wordt  met u persoonlijk besproken en het plan wordt bewaard in uw persoonlijke dossier.

Verloop traject
Nu loopt het traject waarvoor u aangemeld bent.
Binnen dit traject is er minimaal één keer per maand contact tussen u en mij.
Daarnaast kunt u te allen tijde uw persoonlijke pagina inzien, zodat u altijd weet wat er ontvangen en betaald is. 

Beëindiging dienstverlening:

De dienstverlening kan door verschillende oorzaken eindigen.
- Uw traject is doorlopen en u bent zelf weer in staat om uw financiën naar behoren te beheren.
- Bij gegronde reden zoals het overstappen naar een andere dienstverlener, op verzoek van u of de dienstverlener.
- Mocht u onverhoopt komen te overlijden  wordt het traject van rechtswege beëindigd.
Bij bewindvoering is de kantonrechter altijd diegene die beslist of het traject wordt beëindigd.

 


 Tarieven

De tarieven voor bewindvoering zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de Staatscourant. PHF bewind hanteert deze tarieven. 
Voor 2024 gelden onderstaande bedragen (incl. btw).


Bewindvoering 

Alleenstaande


Intake, eenmalig

€ 751.41

Maandelijks tarief

€ 133.10

Maandelijks tarief bewind met  problematische schulden

€ 172.12

Eindafrekening en verantwoording,
eenmalig

€ 281.93

Verhuizing, verkoop of ontruiming woning, per keer

€ 469.48Echtpaar of gezamenlijke huishouding


Intake, eenmalig

€ 901.45

Maandelijks tarief

 159.52

Maandelijks tarief bewind met  problematische schulden

€ 206.51

Eindafrekening en verantwoording, eenmalig

€ 388.80

Verhuizing, verkoop of ontruiming woning, per keer

€ 469.48

Wanneer u een minimum inkomen heeft, kunt u  in aanmerking komen voor een vergoeding. De gemeente betaalt mogelijk de kosten voor bewindvoering middels 'bijzondere bijstand'.
Natuurlijk vragen wij dit voor u aan, zodat u er geen omkijken naar heeft.

Daarnaast kan het zijn dat uw werkgever aanbiedt de kosten, geheel of gedeeltelijk, voor zijn rekening te nemen.


 


 


 

Privacyverklaring mei 2018.pdf